خانواده بزرگ اهداء کنندگان اعضاء

 

 
بني‌آدم اعـضـاء يـك پـيكـرنـد كه در آفرينش ز يك گوهرند
 
 

چو عضوي بدرد آورد روزگار دگـر عضـوها را نمـاند قـرار

 
در راستاي اشاعه فرهنگ «اهدای اعضا ، هديه زندگي » دانشگاه علوم پزشكي مشهد اقدام به تشكيل كانوني تحت عنوان خانواده بزرگ اهداكنندگان اعضا نموده است تا افراد با عضويت در اين مجموعه بتواند رضايت خود را مبني بر اهدای اعضايشان در صورت بروز مرگ مغزي اعلام بدارند .
افراد مي‌توانند با پر كردن فرم مخصوص عضويت خانواده اهدا كنندگان اعضا، جزو اين خانواده بزرگ شوند و كارت عضويت دريافت كنند . داشتن اين كارت بمنزله وصيت نامه اي است كه هر فرد مي تواند در زمان حياتش اعلام نمايد در صورتيكه خداي نخواسته دچار مرگ مغزي شد اعضايي از بدن وي كه براي بيماران نيازمند قابل استفاده است به آنان اهدا شود .
جهت آشنايي با نحوه دريافت فرم عضويت اينجا را كليك كنيد
در صورتي كه مي خواهيد در مورد اهداي عضو اطلاعات بيشتري بدانيد
                                         اينجا را كليك كنيد.